İKÜ Teknoloji Transfer Ofisi Hakkında

Üniversitelerin temel kuruluş amaçları eğitim-öğretim faaliyetleri ile bilgi merkezi olmaktır. Zamanla araştırma-geliştirme faaliyetlerini de gerçekleştirerek bilim merkezi olmuşlardır. Bilgi çağında üniversitelerin gelişmesi kaçınılmaz olduğu için de üçüncü nesil üniversite olarak Bilim ve İnovasyon Üretim Merkezi olmayı hedeflemektedirler. Bu bağlamda T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi’nin Bilim ve İnovasyon Üretim Merkezi olması amacı ile araştırmacı, sanayici ve girişimciler ile üniversite arasındaki köprüyü kurabilmek için arayüz olarak İKÜ Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. 2019-2020/22 sayılı Senato kararı ile 13 Ağustos 2020 tarihinde kurulmuştur. 
İKÜ Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. olarak aşağıdaki hedefleri gerçekleştirmeyi planlıyoruz;

 • İKÜ’nün araştırma kapasitesinin geliştirilmesini,
 • Sanayinin ihtiyaç duyduğu akademik bilgi transferi ve teknolojik desteği İKÜ’de gerçekleştirerek üniversite-sanayi iş birliğinin artırılmasını,
 • Fikri Sınai Mülki Hakların portföyünün oluşturulması ve geliştirilmesini,
 • FSMH’ların ticarileştirilmesini,
 • Akademisyenlerin girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesini,
 • Teknolojik girişimlerin inkübe edilmesini,
 • Paydaşlar arasında Teknoloji Transferi konusunda farkındalık yaratılmasını,
 • Ulusal ve uluslararası teknoloji transferi ekosistemleri içerisinde bulunarak İKÜ’nün temsil edilmesini,
 • Araştırma bağlamında kamu-sanayi-üniversite iş birlikleri modelleri geliştirilmesini hedeflemekteyiz.
   

Son Güncelleme Tarihi: Sa, 04/26/2022 - 13:49