Ulusal/Uluslararası Proje Geliştirme

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 
TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ 
Ulusal ve Uluslararası Destekler, Proje Geliştirme ve Yönetimi


İKÜ TTO, Üniversitemizin ve iş dünyasının çeşitli hibe ve teşvik desteklerinden (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, KOSGEB, İSTKA, Horizon, EUREKA, EUROSTARS, ERA-NET vb.) daha etkin şekilde yararlanması için ulusal ve uluslararası hibe ve teşvik destek programlarına yönelik bilgilendirme, araştırma, eşleştirme, eğitim ve danışmanlık desteği vermektedir. Bu kapsamda aşağıdaki destekler sunulmaktadır:

Proje Destekleri ve İşbirlikleri Hakkında Bilgilendirme


Ulusal ve uluslararası destek program ve çağrılarının araştırılması ve duyurulması,
Ulusal ve uluslararası proje ortaklık ve işbirliği çağrılarının duyurulması,
Proje destekleri ve işbirliği fırsatlarına yönelik araştırmacı portföyünün oluşturulması, eşleştirilen araştırmacılara eğitim ve bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi,
Araştırmacıların proje önerisine uygun destek programı veya çağrının seçimine destek olunması,
Fon veren kurumlar ile araştırmacılar arasında güncel bilgi akışının sağlanması.


Proje Yönetimi

 

 • Proje fikirlerinin toplanması, bu fikirlerin takip ve ön değerlendirmelerinin yapılması,
 • Destek programı veya çağrısı belli olan proje önerileri için gerekli başvuru formlarının ve ilgili rehberlerin sağlanması,
 • Projenin hedefleri doğrultusundaki işbirlikleri için yurtiçindeki ve yurtdışındaki ortaklarının araştırılması ve işbirliği süreçlerine destek verilmesi,
 • Proje başvuru evraklarının ve proje bütçelerinin hazırlanmasında rehberlik edilmesi ve kontrollerinin gerçekleştirilmesi,


Proje Yürütme ve Sonuçlandırma

 

 • Proje sunum ve savunma konusunda destek sağlanması,
 • Proje değerlendirme sürecinin takibi ve taraflar arasında gerekli bilgi akışının sağlanması,
 • Kabul edilen projelerin sözleşme süreçlerinin koordine edilmesi, gerekli imza ve onayların alınmasının sağlanması.


Proje Takibi ve Raporlandırılması

 

 • Projenin tarafları (Proje yürütücüsü, araştırmacısı, danışmanı, ortakları, paydaşları ve fon sağlayan kurum) arasındaki koordinasyon sürecine destek olunması,
 • Projede planlanan faaliyetlerin, bütçedeki harcamaların izlenmesi, raporlanması konusunda rehberlik hizmeti verilmesi,
 • Projenin ilerleme raporlarının (ara ve nihai raporları) gözden geçirilmesi,
 • Projedeki gelişmelerle ilgili bilgi ve haberlerin yayılmasının sağlanması.


 


Son Güncelleme Tarihi: Sa, 04/26/2022 - 13:51