Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 
TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ 
Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Hizmetleri


Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Hizmetleri Birimi'nin temel amacı, İKÜ TTO faaliyetlerinin araştırmacılara, akademisyenlere, öğrencilere ve iş dünyasına duyurulması ve tüm paydaşların bu faaliyetlerden yararlanabilmelerinin sağlanması; işbirliği olanaklarının arttırılabilmesi için farkındalık yaratılmasıdır. Bu doğrultuda;

 • İKÜ TTO faaliyetleri hakkında farkındalık yaratmak amacıyla eğitim, konferans, seminer, çalıştay, tanıtım ve bilgilendirme toplantılarının organize edilmesini, diğer kurumlar tarafından organize edilen etkinliklerin takip edilmesini, duyurulmasını ve aktif katılım gösterilmesini,
 • Öncelikle üniversitedeki akademisyenlerin, lisansüstü öğrencilerin ve araştırmacıların çalışma ve ilgi alanlarının belirlenerek güncellenmesini,
 • Güncel bir araştırmacı ve Ar-Ge laboratuvar veri tabanlarının oluşturulmasını,
 • Proje planlama ve hazırlama, fikri ve sınai haklar vb. konularda farkındalığın artırılmasını ve üst bir bilgi birikimi oluşturulmasını,
 • İKÜ TTO’nun verdiği hizmetler kapsamında hem kurum içi personelimize ve akademisyenlerimize hem de kurum dışından sanayiciler ve iş dünyasına eğitim faaliyetleri düzenlemesini,
 • İKÜ TTO’nun faaliyet alanına giren konularda İKÜ TTO personeline, akademisyenlere, öğrenci ve sanayicilere yönelik eğitimlerin düzenlenmesini,
 • Bölgesel Ar-Ge altyapısının güncel ihtiyaçlar çerçevesinde tespiti ve güncellenmesini (bölgesel ve yerel paydaşlar, Meslek odaları ve Teknoparklar ile eşgüdümlü olarak),
 • Mevcut TTO’lara yapılacak ziyaretler ile olası işbirliği alanlarının belirlemesini, ortak projelerin geliştirilmesini,
 • Üniversite bünyesinde yürütülmekte olan veya tamamlanmış projelerin, patentli teknolojilerin ve inovatif ürünlerin sergilendiği, potansiyel yatırımcılar ile buluşturulduğu proje pazarı ve bu projelere ödüllerin verildiği proje yarışması gibi etkinliklerin düzenlenmesini,
 • Ayrıca  İKÜ TTO faaliyetlerinin geniş kitlelere ulaşması amacıyla akademisyen, sanayi kuruluşları ve meslek odaları vb. yapılacak ziyaretler için yüz yüze yapılacak görüşmelerin ayarlanmasını, dijital bülten ve basılı yayınların hazırlanmasını, yazılı/görsel basın ve sosyal medya kullanılarak tanıtım faaliyetlerinin geniş kitlelere ulaşılmasını sağlamaktadır.
   

Son Güncelleme Tarihi: Sa, 04/26/2022 - 13:51