İKÜ Teknoloji Transfer Ofisi Misyon ve Vizyon

Misyon

Ülkemizin hedef stratejilerine uygun, üniversite sanayi arasında bir ara yüz olarak;

  • Kurumsal işbirliklerini başlatmak ve güçlendirmek, bilgiyi teknoloji transferi ekosisteminde değere dönüştürmek,
  • Ar-Ge ve inovatif faaliyetleri yaygınlaştırmak,
  • Akademisyen, araştırmacı, öğrenci ve mezunlarının girişimcilik konusunda teşvik etmek ve şirketleşme yolunda gerekli kaynakları ve danışmanlıkları, araştırmacılarımıza sunmak ve bu amaçla gerekli işbirliklerini oluşturmak,
  • Akademisyenlerimizin, Araştırmacılarımızın ve paydaşlarımızın fikri ve sınai mülkiyet haklarını korumak ve yüksek katma değerle ticarileştirmek,
  • Araştırmacılarımızın ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanmasını desteklemek, bu fonlardan yararlanan Akademisyen ve Araştırmacı sayısını ve yararlanılan fon sayısını arttırmak,
  • Etkin bir üniversite – sanayi işbirliği kurarak Öğrencileri, öğretim üyelerini ve araştırmacıları ile iş dünyasının birlikte çalışmasını ve sanayileşebilme potansiyeli taşıyan teknolojilerin üniversitede geliştirilmesine katkıda bulunmak,
  • İKU da üretilen yüksek bilgi ve teknolojinin geliştirilmesini desteklemek ve geliştirilen teknolojinin toplum yararına sunulmasını sağlamaktır.


Vizyon

Öğretim, bilimsel araştırma ve topluma hizmet konularında ulusal ve uluslararası saygınlığı olan bir üniversite olma vizyonuna sahip İKÜ’de  yapılan ulusal ve uluslararası yayınlar, yürütülen araştırmalardan elde edilen çıktıları  ticarileştirerek katma değeri yüksek bilgi ve teknolojinin geliştirilmesiyle   ülke ekonomisine katkıda bulunmaktır.
 


Son Güncelleme Tarihi: Sa, 04/26/2022 - 13:49