T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Danışma Kurulu

Dr. İlker Aslan 
Dr. Hakan Çınar
Cengiz Ultav
Murat Temiz
Umut Sarıer
Tolga Erkan