Üniversite-Sanayi İş Birliği

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 
TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ 
Üniversite-Sanayi İş Birliği


İKÜ TTO Üniversite-Sanayi İş Birliği Geliştirme Birimi, İstanbul Kültür Üniversitesi ile sanayi firmaları arasında araştırma ve geliştirmeye dayalı işbirliklerinin kurulması, fikir aşamasındaki projelerin veya mevcut Ar-Ge çalışmalarının doğru ve hızlı bir şekilde sanayiye yönlendirilmesi, sanayinin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve karşılanması amacıyla projelendirilmesi için arayüz olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu doğrultuda;

CHECK UP Programı - Danışmanlık Proje Uygulaması

Üniversitemiz, işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik faaliyetlerinde, firmalarla iletişim, saha ziyaretleri, talep toplama ve iş geliştirme faaliyetlerini etkin olarak uygulamaktadır. 
Üniversite kaynaklarının en verimli şekilde kullanımı için üniversite ve sanayi kapasite/ihtiyaç analizi yapmaktayız.
Bu doğrultuda bölgedeki işletmelerin ihtiyaçlar ve talepleri doğrultusunda üniversitemiz tarafından;

  • İhtiyaç Analizi,
  • Eğitim,
  • Teknik Rapor Hazırlama,
  • İş Geliştirme ve Danışmanlık,
  • Saha Çalışması,
  • Bilirkişilik vb. hizmetler sunulmaktadır. 

SEED Programı - İnovasyon Merkezli Proje Uygulaması

İstanbul Kültür Üniversitesi, bünyesindeki 423 akademik araştırmacı, matematik, fizik, kimya, moleküler biyoloji ve genetik, malzeme, nanoteknoloji, bilgisayar mühendisliği, elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği, inşaat mühendisliği, beslenme ve diyetetik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, işletme, iktisat, hukuk, uluslararası ilişkiler, girişimcilik ve proje yönetimi, iletişim sanatları, sinema, çizgi film-animasyon, güzel sanatlar, psikoloji, yakın tarih, sosyal bilimler ve yabancı diller başta olmak üzere farklı disiplinlerde ar-ge, girişimcilik ve yenilikçilik çalışmalarının sürdürüldüğü 20 birim ve 52 laboratuvar ile yenilikçi araştırma geliştirme kapasitesini sanayinin kullanımına sunmaktadır. Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını uygulamayı taahhüt eden kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda, üniversitemiz bilgi birikiminin ve teknolojisinin ürüne ya da sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Sanayicileri, konusunda uzman akademisyenlerle buluşturarak ihtiyaçları olan projelerin öz kaynak ya da fon destekleriyle sanayi kuruluşuna fayda sağlayacak şekilde gerçekleştirilmesini sağlıyoruz.

EMBODY Programı- Araştırma Merkezli Projeler

Fikir aşamasındaki projelerinizin ya da mevcut Ar-Ge çalışmalarınızın doğru ve hızlı bir şekilde sanayiye yönlendirilmesini sağlıyoruz. Üniversitemiz bünyesinde üretilen teknolojinin sanayiye aktarılması amacıyla çeşitli proje ortaklıklarının gerçekleştirilmesine aracı olmaktayız. Böylelikle hem sanayi faaliyetlerine katkı sağlamayı hem de araştırmacıların projelerini uygulama sahalarına erişimini sağlayarak geliştirmelerini amaçlamaktayız.
Ayrıca Sanayi Tezleri İş Birliği ile lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin sanayiye yönelik araştırma ve tez projelerini iş dünyasında uygulamalı olarak gerçekleştirebilmeleri amacıyla sanayi firmaları ile çeşitli işbirlikleri sağlanmasına aracılık etmekteyiz.

FUTURE’S PROFFESSIONALS Programı - Proje Tabanlı Staj Uygulaması


Üniversite öğrencilerinin sanayi işbirlikleri ile staj programlarına katılarak öğrencinin gelişimini sağlamakta aynı zamanda yenilikçi projelerin ortaya çıkmasını teşvik ederek öğrenci-sanayi arasında bir bağ kurmayı amaçlamaktayız. Üniversitemizin öğrencileri ve mezunlarına sanayi firmalarının çeşitli projelerinde görev almaları amacıyla işbirlikleri düzenlemekteyiz. Böylelikle hem sanayinin personel ihtiyacını karşılamayı hem de üniversitemiz öğrencilerinin gelişimlerini sağlamayı amaçlamaktayız. Bu programda kurulan sanayi işbirlikleri sonucunda alınan geri bildirimler ile sanayilerin ihtiyacı olan personel yetkinlikleri belirlenerek üniversitemizin eğitim-öğretim faaliyetlerini bu yönde geliştirmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktayız.
 


Son Güncelleme Tarihi: Sa, 04/26/2022 - 13:51