Patent ve Lisanslama

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 
TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ 
FSMH ve Lisanslama Hizmetleri

İKÜ TTO, fikri mülkiyete dayalı bilgi ve teknoloji üretiminin, korunmasının ve yaygınlaştırılmasının yanı sıra özellikle T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi bünyesinde geliştirilen ve ortaya çıkan bilgi ve teknolojilerin yönetimi, üçüncü kişilere sağlıklı şekilde aktarılması ve ticari değere dönüştürülmesi süreçlerinde destek olmayı amaçlamaktadır. 

Sanayi ile yürütülen ortak geliştirme projeleri ve girişimcilik faaliyetleri sonucunda geliştirilen bilgi ve teknolojinin ve Üniversitemiz bünyesinde ortaya çıkan buluşların korunması ve ticarileştirilmesi süreçlerine yönelik olarak çeşitli hizmetler sunulmaktadır. Sunulan başlıca destekler şunlardır:

  • Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları (FSHM) yönetimi ve lisanslama konularında eğitimler/seminerler düzenlenmesi,
  • Şirketleşme ve Girişimcilik Birimi ile birlikte, girişimlerin koruma kapsamlarının belirlenmesi ve ticarileştirme faaliyetleri için gerekli ihtiyaçlarının karşılanması,
  • Sanayi ile geliştiren ortak projelerin sözleşmelerine yönelik danışmanlık, Ar-Ge, eğitim, endüstriyel hizmet, gizlilik, işbirliği ve fikri mülkiyet protokolleri gibi fikri mülkiyet konuları kapsamında hukuk departmanıyla birlikte çalışılarak destek sağlanması, müzakerelerin yapılması ve sürecin yönetimine yönelik rehberlik hizmeti verilmesi,
  • Üniversitemiz bünyesinde yürütülen ve fikri mülkiyet portföy yönetimi ve ticarileştirme süreçleri kapsamına giren çalışmaların takip edilmesi, buluşların değerlendirilmesi, korunması ve ticarileştirilmesine yönelik süreçlerin yönetilmesi.
     

Son Güncelleme Tarihi: Sa, 04/26/2022 - 13:51