TÜBİTAK ile Malezya Sanayi-Hükümet Yüksek Teknoloji Grubu (Malaysian Industry-Government Group for High Technology-MIGHT) arasında açılan çağrı ile ortak akademi-sanayi iş birliği projeleri desteklenecektir. 

Çağrı kapsamında;

  • Gıda Güvenliği
  • Sağlık Bakım…

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen, yürütücüsünün T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ana yararlanıcısının ise TÜBİTAK olduğu, Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen “Ufuk 2020’de Türkiye Faz-II” Teknik Destek Projesi kapsamında “Hakemlerin…

TÜBİTAK ile Özbekistan Cumhuriyeti Yenilikçi Kalkınma Bakanlığı (Ministry of Innovative Development of the Republic of Uzbekistan - MID Uzbekistan) arasında 30 Nisan 2018 tarihinde imzalanan İş Birliği Protokolü doğrultusunda, Türk ve Özbek bilim insanları arasında gerçekleştirilecek ortak…

2209-B - Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı ile üniversitelerde öğrenim görmekte olan ön lisans/lisans öğrencilerinin, sanayiye yönelik projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Program kapsamında öğrencilere üniversitelerden…

2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı ile üniversitede öğrenim görmekte olan ön lisans/lisans öğrencilerinin üniversitelerden bir akademik danışman eşliğinde araştırma yapmaya teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

Başvuru Dönemi: 10 Ekim 2022 – 10 Kasım 2022…